Kontakt a poloha

Adresa

Hodruša Hámre 1267
966 61 Hodruša Hámre
Slovenská republika

Recepcia

tel.: +421 45/540 00 23
e-mail: recepcia@hoteldaro.sk

Manažment hotela

tel.: +421 45/540 00 42
e-mail: info@hoteldaro.sk

Fakturačné údaje

Hotel DARO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1267
966 61 Hodruša-Hámre
Slovenská republika

IČO: 50 797 492
DIČ: 2120470330
IČ DPH: SK2120470330

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.
oddiel: Sro, vložka číslo: 31659/S

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Iban: SK84 0200 0000 0038 0384 9458
Swift: SUBASKBX

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre marketing/zasielanie noviniek po dobu 5 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail. I agree with processing personal data for marketing/sending news within 5 years including a name, a surname, an e-mail