Štôlňa Glanzenberg - Banská Štiavnica

Štôlňa Glanzenberg

14sep

Glanzenberg, v preklade Ligotavá hora, nie je len názov vrchu nad mestom. Označuje aj tzv. dedičnú štôlňu, jednu z najstarších v štiavnickom regióne. Dedičné štôlne slúžili na odvodnenie šácht, názov je odvodený od toho, že ju budovali generácie baníkov. Najdlhšia mala okolo 16 km a dlhé roky bola najdlhším podzemným tunelom Európy.

Dedičnú štôlňu Glanzenberg, ktorá vedie iba niekoľko metrov pod hlavnou cestou, preslávili návštevy viacerých panovníkov a cisárske návštevy z viedenského dvora, na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Zaujímavosťou štôlne sú cisárske schody vytesané do kameňa.

Ústie štôlne Glanzenberg sa nachádza pri parčíku a penzione Kachelman na Kammerhofskej ulici. Pred vstupom vás múzejníci vybavia plášťom, prilbou a baterkou. Prehliadka trvá asi 40 min., časy vstupov nájdete dolu. Pre viac info volajte SBM na tel.č. + 421 45 6920535, infobs@muzeumbs.sk, alebo Turistické informačné centrum na tel. č. +421 45 694 96 53, alebo mailom na ic@banskastiavnica.sk.

Dedičná odvodňovacia stôlňa Glanzenberg je od 9.novembra 2015 z technických príčin do odvolania pre verejnosť zatvorená. O jej opätovnom sprístupnení pre verejnosť bude SBM informovať na svojej stránke a na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: banskastiavnica.travel