Náučný chodník Kysihýbel - Banská Štiavnica

Náučný chodník Kysihýbel

14sep

Náučný chodník sa začína na ceste z Banskej Štiavnice do Banského Studenca, pri odbočke vľavo pri plote Arboréta Kysihýbel. Oboznamuje s prírodnými, lesníckymi a historickými zaujímavosťami tejto časti regiónu.

Stredne náročný chodník, dlhý 6,2 km, ktorý zvládnete za 3 – 3,5 hodiny vás zavedie k sústave rybníkov a podchodom popod železničný násyp k malému arborétu – Feismantelovej záhrade. Pokračuje popri Červenom kameňolome, kde sa ťažil červenkastý ryolit, k rozsiahlemu podzemnému kameňolomu na andezit Barlangy. Nezabudnite si baterku!

Ďalšia časť chodníka prechádza pomedzi andezitové skalné veže a končí sa pri výskumnom pracovisku Arborétum Kysihýbel. Exkurzia doň si vyžaduje dosť komplikovaný postup (písomná žiadosť a súhlas Národného lesníckeho centra vo Zvolene).
Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.

Vstupné:

  • dospelí: 2,00 €
  • deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €

Kontakt:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

Tel.: +421 (0) 45/5320316, +421 (0) 45/5314125
Web: www.nlcsk.sk

Osada Kysihýbel je časťou obce Banský Studenec. Pôvodne bola majerom patriacim Banskej Štiavnici. Dnes je to školský majetok Baníckej a lesníckej akadémie a vjazd do osady autom je zakázaný.

Zdroj: banskastiavnica.travel