Kammerhof - Banská Štiavnica

Kammerhof

14sep

Kammerhof, v preklade Komorský dvor, je najväčším stavebným komplexom na území historického mesta. Je sídlom expozície, ktorá mapuje históriu baníctva v Štiavnických vrchoch, ale aj na území Slovenska.

Nájdete tu funkčné modely strojov, ktoré približujú spôsoby ťažby či čerpania vody v minulosti. Uchováva tiež laboratórne zariadenia, dozviete sa tu aj o slávnej Akadémií. V Kammerhofe sa konajú detské Dielničky, ktoré odporúčame rodinám s deťmi.

Kammerhof bol vybudovaný v polovici 16. storočia prestavbou viacerých meštianskych domov. Vznikol tak impozantný objekt, na ktorom môžeme pozorovať prvky všetkých stavebných slohov.

Od druhej polovice 16. storočia slúžil ako sídlo banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý spravoval bane, huty a mincovne na území dnešného stredného Slovenska. Už predtým tu však bola skúšobňa rudy, ktorý určovala jej obsah a hodnotu, tiež sa tu pre panovníka vyberala urbura, časť z vyťaženej rudy. V čase osmanskotureckého nebezpečenstva bol Kammerhof dôležitou súčasťou opevnenia mesta, čo pripomína zachovaná bašta. Vzácna je bývalá jezuitská kaplnka s renesančným portálom. V zadnej časti budovy stoja dve renesančné bašty. Cez horné nádvorie prechádza tzv. štiavnický poludník označený kameňom pod renesančnou loggiou.

V Kammerhofe sídli Škola v múzeu aj Dielnička (samostatný vchod zboku).

Zdroj: banskastiavnica.travel