Galéria Jozefa Kollára - Banská Štiavnica

Galéria Jozefa Kollára

14sep

Galéria Jozefa Kollára ponúka stálu expozíciu výtvarných diel od 13. do 20. storočia z oblasti Banskej Štiavnice, ktorú dopĺňajú sezónne výstavy. Vystavené diela kvalitou presahujú regionálny rámec. Galéria sídli na nám. sv. Trojice.

Expozície galérie sú zamerané na banícke umenie na Slovensku, sociálnu a krajinársku tematiku Banskej Štiavnice s dôrazom na dielo Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára. Umeleckohistorický fond reprezentuje 4600 exponátov od stredoveku po koniec 20. storočia. Pamiatky nachádzajúce sa v galérii sú považované nielen za najcennejšie zbierky Banskej Štiavnice, ale aj za klenoty stredoeurópskeho umenia. Medzi ne patria neskorogotické drevené plastiky sv. Barbory a sv. Kataríny, ktoré ilustrujú význam a prosperitu Banskej Štiavnice okolo roku 1500. Ich autorstvo je pripisované fenomenálnemu Majstrovi M.S., ktorého identita doposiaľ nie je celkom objasnená.

Okrem stálej expozície „Poklady starého umenia“, sa v galérii realizuje okolo 5 výstav ročne. Zameriavajú sa pritom zväčša na jubileá umelcov, banícku tematiku a staré i súčasné umenie.


Tel.: 045 / 6913 431
web: muzeumbs.sk

VSTUPNÉ:

  • plné: 2,00 € / 60,25 Sk
  • zľavnené: 1,00 € / 30,13 Sk
  • školské (min. 15 žiakov): 0,5 € / 15,06 Sk
  • rodinné: 4,00 € / 120,50 Sk
  • zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC
  • novinári po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma
  • učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma

Zdroj: banskastiavnica.travel