Contact and location

Address

Hodrusa Hamre 1267
966 61 Hodrusa Hamre
Slovakia

Reception

tel.: +421 45/540 00 23
e-mail: recepcia@hoteldaro.sk

Management

tel.: +421 45/540 00 42
e-mail: info@hoteldaro.sk

Billing information

Hotel DARO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1267
966 61 Hodruša-Hámre
Slovakia

IČO: 50 797 492
DIČ: 2120470330
IČ DPH: SK2120470330

Company registered in Trade register of District Court Banská Bystrica. section: Sro, number: 31659/S

Banking information

VUB bank
Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Iban: SK84 0200 0000 0038 0384 9458
Swift: SUBASKBX

For questions please contact us.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre marketing/zasielanie noviniek po dobu 5 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail. I agree with processing personal data for marketing/sending news within 5 years including a name, a surname, an e-mail

 

Milí naši hostia, vedenie nášho hotela sa rozhodlo aj na základe odporúčania Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pripojiť k výzve o dočasnom uzatvorení hotela.

Vážime si Vaše zdravie, ale aj zdravie našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Uzatvárame celý hotel do odvolania.

Veríme, že sa situácia celospoločensky upokojí.

Držme si palce a správajme sa zodpovedne, aby sa nám podarilo všetkým, čo v najlepšej možnej miere ustáť toto obdobie.

Prajeme veľa zdravia Vám aj Vašim blízkym!

V prípade rezervácií píšte na e-mail recepcia@hoteldaro.sk