Chodník Milana Kapustu po žile Terézia - Banská Štiavnica

Chodník Milana Kapustu

14sep

Červená studňa – sedlo medzi vrchmi Šobov a Paradajz, leží na rozvodí medzi Hronom a Ipľom. Unikátna historická vodohospodárska sústava tajchov a zberných jarkov v okolitej krajine, čiastočne obnovená aj účastníkmi táborov Stromu života Veľká vodárenská nádrž – zásobovala Banskú Štiavnicu vodou už od r.1510, Ottergrundská nádrž – najvyššie položená nádrž v Štiavnických vrchoch (800 m n. m.)

Štiavnický stratovulkán – v mladších treťohorách najväčšia sopka v strednej Európe, Banská Štiavnica leží v bývalej kaldere tejto sopky. Stopy po banskej činnosti (žila Terézia – povrchový výstup zlatostriebornej žily, štôlne, pingy, tajchy) Unikátne Banské múzeum v prírode v pôvodnej bani a iné pôvodné banské pamiatky – štôlne, dedičné štôlne, šachty, jazerá, haldy, stavebné technické pamiatky, náleziská minerálov.

Východisko: Banská Štiavnica, sedlo Červená Studňa (790 m n. m.)

Trasa: Banská Štiavnica – Červená Studňa – Ottergrund – Klinger – Červená Studňa

Dĺžka: 6 km, prevýšenie 80 m

Čas prechodu: 2-3 hod.

Počet zastávok: 16

GPS súradnice: 48.464895 18.888985