Náučný chodník piargskych tajchov - Banská Štiavnica

Chodník piargskych tajchov

14sep

Náučno-turistický chodník Ekológia piargskych tajchov Vám prostredníctvom 5 zastávok priblíži biologický život a s tým súvisiacu kvalitu vody vo vybraných tajchoch (Richňava, Bakomi, Krechsengrund, Veľká Windšachta a Evička), ktoré sú súčasťou jedinečného a svetovo unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému.

Chodník začína na

Náučný chodník Kysihýbel - Banská Štiavnica

Náučný chodník Kysihýbel

14sep

Náučný chodník sa začína na ceste z Banskej Štiavnice do Banského Studenca, pri odbočke vľavo pri plote Arboréta Kysihýbel. Oboznamuje s prírodnými, lesníckymi a historickými zaujímavosťami tejto časti regiónu.

Stredne náročný chodník, dlhý 6,2 km, ktorý zvládnete za 3 – 3,5 hodiny vás zavedie k sústave rybníkov a podchodom popod železničný násyp

Geologický náučný chodník - Banská ŠtiavnicaParadajs

Náučný chodník Paradajs

14sep

Turisticko-náučný chodník má charakter expozície situovanej v prírodnom prostredí okolia vrchu Paradajs, najvyššieho vrchu Hodrušskej hornatiny. Na 19-tich zastávkach vám chodník priblíži geologickú stavbu a vývoj Štiavnických vrchov vrátane histórie baníctva a geologických výskumov.

Paradajs je najvyšším vrchom Hodrušskej hornatiny. Je to vyhliadkový bod

Chodník Milana Kapustu po žile Terézia - Banská Štiavnica

Výhľady na Banskú Štiavnicu

14sep

Štiavnica je veľmi fotogenická, žartom sa hovorí, že tu žije najväčší počet fotografov na kilometer štvorcový. Ponúkame vám niekoľko tipov na krásne výhľady od miestnych fotografov.

Sú zoradené tak, aby sa dali navštíviť za sebou. Pre porovnanie ponúkame niekoľko historických pohľadov z týchto miest.

Zo Štiavnice na Štiavnicu

 • z Ružovej ulice na Starý zámok, Radnicu a kostol sv. Kataríny, ale aj Klopačku a Nový zámok
 • z Vodárenskej ulice nad Nám. sv. Trojice na Starý zámok
 • z Novozámockej ulice na Farský kostol, Kalváriu a štiavnické veže
 • z Novozámockej ulice na Farský kostol, Kalváriu a štiavnické veže
 • z cesty na Židovský cintorín pod Novým zámkom panoramatický pohľad od Farského kostola po Starý zámok
 • z parkoviska pod Novým zámkom na Svätotrojičné námestie
 • z Katovej ulice na centrum: Starý zámok, kostol sv. Kataríny, radnicu a Farský kostol
 • od tenisových kurtov na Resle na mesto, Kalváriu, Frauenberg a Nový zámok
 • z Resly na Starý zámok
 • z Kalvárie (Scharfenberg) na historické centrum mesta, Starý zámok a Nový zámok
 • z reštaurácie Na kopci (Schindelberg) na historické centrum mesta, Starý zámok, Nový zámok
 • od zvonice na Zvonovom vŕšku na historické centrum mesta a Starý zámok

Z kopcov a vrchov

 • z Paradajzu od rozhľadňe panoramatický pohľad od Glanzenbergru, cez Kalváriu, historické centrum až po Sitno
 • Paradajz, kríž = pohľad na celé mesto
 • Paradajz, Otvoska = “hlboký” pohľad do mesta, od Starého zámku po Kalváriu
 • Paradajz, Ottergrund = historické centrum mesta, Starý zámok, Nový zámok i Kalvária
 • Rosniarky = historické centrum mesta, Starý zámok, Nový zámok i Kalvária
 • Trojičný vrch = Nový a Starý zámok, cintoríny Banskej Štiavnice a Frauenberg, budovy Akadémie
 • Glanzenberg = historické centrum mesta, Starý zámok, Nový zámok i Kalvária
 • Hájik = panoramatický pohľad na Kalváriu
 • Sitno = krajiny štiavnického kráteru, všetky obce ako na dlani, zreteľný okraj kráteru

Zdroj: banskastiavnica.travel

Tajchu Klinger - Banská Štiavnica

K tajchu Klinger

14sep

Klingerská vychádzka s trvaním okolo 1,5 hodiny je pomerne pohodlnou prechádzkou typickou štiavnickou montánnou krajinou. Vychádzka k vodnej nádrži Klinger je už roky jednou z najobľúbenejších medzi Štiavničanmi aj návštevníkmi mesta. Ponúka možnosť spoznať, ako je mesto jedinečne včlenené do prírodného prostredia. Súčasne ju možno využiť

Chodník Milana Kapustu po žile Terézia - Banská Štiavnica

Chodník Milana Kapustu

14sep

Červená studňa – sedlo medzi vrchmi Šobov a Paradajz, leží na rozvodí medzi Hronom a Ipľom. Unikátna historická vodohospodárska sústava tajchov a zberných jarkov v okolitej krajine, čiastočne obnovená aj účastníkmi táborov Stromu života Veľká vodárenská nádrž – zásobovala Banskú Štiavnicu vodou už od r.1510, Ottergrundská nádrž – najvyššie položená nádrž v Štiavnických vrchoch (800 m n. m.)

Štiavnický stratovulkán – v mladších treťohorách najväčšia sopka v strednej Európe, Banská Štiavnica leží v bývalej kaldere tejto sopky. Stopy po banskej činnosti (žila Terézia – povrchový výstup zlatostriebornej žily, štôlne, pingy, tajchy) Unikátne Banské múzeum v prírode v pôvodnej bani a iné pôvodné banské pamiatky – štôlne, dedičné štôlne, šachty, jazerá, haldy, stavebné technické pamiatky, náleziská minerálov.

Východisko: Banská Štiavnica, sedlo Červená Studňa (790 m n. m.)

Trasa: Banská Štiavnica – Červená Studňa – Ottergrund – Klinger – Červená Studňa

Dĺžka: 6 km, prevýšenie 80 m

Čas prechodu: 2-3 hod.

Počet zastávok: 16

GPS súradnice: 48.464895 18.888985