Nádrž Počúvadlo a okolo Sitna - Banská Štiavnica

Nádrž Počúvadlo a okolo Sitna

15sep

Počúvadlianske jazero je jedným z tajchov, ktoré boli vybudované v okolí Banskej Štiavnice. Výstavba nádrže sa začala v roku 1775 podľa projektu strojného majstra Jozefa Karola Hella a trvala 4 roky.

Až do 19. storočia sa pýšila európskym prvenstvom vo výške hrádze. V dnešnej dobe Počúvadlo slúži najmä na rekreáciu. Od roku 1993 je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť lokality Banskej Štiavnice. Pokiaľ sa teda vydáme na okruh okolo Sitna, najvýhodnejším východiskovým bodom sa nám javí práve vodná nádrž Počúvadlo. Od reštaurácie Konvalinka (penzión Anna) vyrážame po žltej turistickej značke okolo areálu školy v prírode – Pod Sitnom. Po žltej turistickej značke pôjdeme takmer počas celej cyklotrasy. Začíname síce po asfaltovej ceste, ale asi po jednom kilometri zavítame do lesa a po úzkej lesnej ceste budeme pokračovať asi 3,5 kilometra.

Existuje tu aj iná trasa, vhodná pre trekingový bicykel. Je síce asi o jeden kilometer dlhšia, ale za to pohodlnejšia. Na mieste, kde podľa žltej značky by sme mali odbočiť z asfaltovej cesty do lesa, pokračujeme ďalej po asfaltovej ceste a následne po zvážnici až k horárni Malé Sitno. Tu sa vydáme po modrej značke a môžeme očakávať krátke a strmé šliapanie do sedla Vlčia jama. Tu sa už ale napojíme na pôvodnú cyklotrasu. Tá vedie samozrejme opäť po žltej značke a to nenáročným terénom po širokej zvážnici, až kým neprídeme do sedla Krížna nad Počúvadlom. Na záver absolvujeme zjazd po asfaltovej ceste. Z cyklotrasy je možné si urobiť odbočku na zrúcaninu stredovekého Sitnianskeho hradu.

Zo sedla Vlčia jama po asi približne 800 metroch budeme pokračovať po modrej turistickej značke stúpaním až k zrúcanine. Od Sitnianskeho hradu sa dá následne po asfaltovej ceste ešte stúpať až na samotné Sitno. Tento úsek je síce dlhý len 1,5 kilometra, ale počas neho prekonáme až 200 výškových metrov. Potom sa treba vrátiť späť do sedlaVlčia jama, pretože chodník zo Sitna vedúci priamo k Počúvadlu nie je pre cyklistov zjazdný. Táto trasa je vhodná ako aj pre horské, tak aj pre trekingové bicykle.

Zdroj: kamnabicykli.sk

Vyhniansky okruh - Cyklistika

Vyhniansky okruh

15sep

Okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta 66 Dolinky smerom na orientačné miesto 70 Pri Žiakovi.

V opačnom smere jazdy sa na cyklotrase nachádzajú dve náročné stúpania, ktoré je potrebné vytlačiť pešo popri bicykli. Ide o úsek nad orientačným miestom 77 Vindišlajtňa smerom na orientačné miesto 71 Pri Novom Kríži v dĺžke približne 600 metrov a druhý úsek je nad orientačným miestom 76 Repište smerom na orientačné miesto 74 v dĺžke približne 300 metrov.
Trasa končí tam, kde aj začala t.j. pri sídlisku Dolinky.

Povrch
prírodný82 %
asfaltový18 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie797 m
Klesanie

Trasa
66 Dolinky0 km
67 Pri Kubovi0,5 km
70 Pri Žiakovi1 km
74 Nad Repišťom7,4 km
76 Repište8,8 km
71 Pri Novom kríži12 km
77 Vindišlajtňa13 km
7814,5 km
80 Pod Hodruškou1í,8 km
65 Pri lietadle20,7 km
66 Dolinky21,2

 

Hodrušská spojka - Hondruša Hamde

Hodrušská spojka

14sep

Hodrušská spojka (ďalej HS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. HS spája centrum Banskej Hodruše s VHO (červená cyklotrasa).

Povrch
prírodný70 %
asfaltový30 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie384 m
Klesanie-3m

Trasa
19 Banská Hodruša0 km
184 km

HS umožňuje skrátiť si jazdu po VHO tým, že na orientačnom mieste 18 odbočíte z červenej cyklotrasy VHO na žltú cyklotrasu HS, prípadne môžete začať svoju trasu na orientačnom mieste 19 – Banská Hodruša a na orientačnom mieste 18, kde HS končí, sa môžete rozhodnúť, či odbočíte doprava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 21 – Červená Studňa, alebo odbočíte doľava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 17 – Kerling.

HS Vás postupne prevedie popri najvýznamnejších historických pamiatkach Banskej Hodruše, ktoré spolu s baníckymi domčekmi tvoria chránenú pamiatkovú oblasť. Postupne sa od orientačného miesta 19 miestami náročným stúpaním dostanete cez dolinku GRINTÁL nad Banskú Hodrušu, odkiaľ sa ponúknu nádherné výhľady na Banskú Hodrušu a časť dediny Kopanice. Ďalej pokračuje HS po hrádzi Brennerského (Praniarskeho) tajchu, od ktorej sa napája lesná cesta až k orientačnému miestu 18, kde HS končí.

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Malý hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Malý hodrušský okruh

14sep

Malý hodrušský okruh má členitú trasu, najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Trasa je vhodná pre kondične zdatnejších bajkerov.

Trasa je v rovnako náročná v oboch smeroch. Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Povrch
prírodný72 %
asfaltový28 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie773 m
Klesanie-773 m

Trasa
5 Kopanice0 km
13 Sandrik5,8 km
12 Jelšová6,2 km
15 križovatka so žltou10,1 km
10 Kohútovo13,6 km
8 Domky16,7 km
5 Kopanice18,4 km

Malý Hodrušský Okruh (ďalej MHO) je vyznačený modrou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza.

Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 5 – Kopanice, kde je viacero možností pre zaparkovanie auta, prípadne je možné sa tu pred jazdou občerstviť v miestnom pohostinstve. Z orientačného miesta 5 – Kopanice sa starou asfaltkou popri Evanjelickom kostole, ktorá sa po 500 m zmení na lesnú cestu dostaneme za dedinu Kopanice, odkiaľ sa ponúknu výhľady na okolité kopce Štiavnických Vrchov ako Muráň, Hrb, Banište, Kerling. Ďalej pokračuje MHO súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) rýchlymi rovinatými úsekmi až k orientačnému miestu 4 – Priedolie, kde sa MHO a VHO rozchádzajú. MHO pokračuje vľavo po hrebeni Havrankovo, odkiaľ sa budú vynárať výhľady na protiľahlý hrebeň Kerlingu.

Lesnou zvážnicou sa dostanete k orientačnému miestu 3, kde pred samotným hrebeňom Kojatína odbočíte doprava na lesnú zvážnicu, ktorou sa miernym klesaním dostanete na orientačné miesto 2. V tomto mieste krížite cyklotrasu VHO. Pokračujete ďalej vľavo lesnou zvážnicou značenou modrou farbou ponad závod Sandrik, ktorého areál sa pomedzi stromy odkrýva. Tu treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru, spomaliť a obísť ju. Lesná zvážnica sa napája na asfaltovú cestu pri miestnej časti Holubienec, ktorá v minulosti slúžila ako sídlisko pre robotníkov závodu Sandrik. Asfaltkou pokračujete až na most cez potok Hodrušianka, kde je umiestnené orientačné miesto 13 – Sandrik.

Tu odbočíte doprava a asfaltkou sa po 460m dostanete k orientačnému miestu 12 – Jelšová, kde odbočíte doľava popri areáli banských šácht MAYER 1. a 2. z ľavej strany a Dolnom banskom závode na úpravu zlatých rúd do Jelšovskej doliny. Pokračujete miernym stúpaním asfaltkou popri rodinných domoch. Na konci dediny sa po pravej strane vynorí Banícky kostolík v Jelšovej. Rovinaté úseky sa striedajú s miernymi stúpaniami Jelšovskou dolinou. Tu si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju. Asfaltová cesta sa v ostrej zákrute doprava pri komíne KLEMENT zmení na lesnú cestu, ktorá smeruje k orientačnému miestu 15.

Tu začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa) na Kerling. Pokračujete doprava lesnou čistinkou, ktorá sa napája na rýchlu zvážnicu, ktorá začne klesať do Hlôžkovej doliny. Tu sa začnú ponúkať výhľady do Hodrušskej doliny a do Kohútovskej doliny. Po dlhšom klesaní sa dostanete do miestnej časti obce Tergotňa, kde za mostom odbočíte doľava a asfaltovou cestou sa po 530m dostanete do miestnej časti Píla, na orientačné miesto 11. Súbežne s Kopanickou spojkou (žltá cyklotrasa, ďalej KS) sa dostanete k orientačnému miestu 10 – Kohútovo, kde sa MHO a KS rozchádzajú. Pokračujete ďalej rovno popri Kohútovskom potoku.

Asfaltová cesta začne pomaly stúpať a plynulo sa zmení na lesnú cestu. Stúpanie Kohútovskou dolinou sa začne zväčšovať až sa ocitnete pod dedinou Kopanice, časť Domky. Na konci stúpania pri Katolíckom kostole sa dostanete na križovatku modrej, červenej a zelenej cyklotrasy, ktorá je orientačným miestom 8. MHO odbočuje doprava a cestou pomedzi kopce Banište a Hrb sa po krátkom kamenistom klesaní dostanete k orientačnému miestu 6, kde treba spomaliť a dať pozor na výjazd na asfaltku. Pokračujete doľava, napojíte sa na asfaltovú cestu a súbežne s KS sa dostanete na orientačný bod 5 – Kopanice.

Zdroj: bbajkomktajchom.sk

Veľký hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Veľký hodrušský okruh

14sep

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m).

Trasa je vhodná pre zdatnejších bajkerov. Trasa je v smere pohybu hodinových ručičiek náročnejšia, pretože zahrňuje stúpanie z Dolných Hámrov

Hondruša Hámre

Hodruša-Hámre

14sep

Nachádza sa v západnej časti Štiavnických vrchov v Hodrušskej doline na strednom Pohroní, v západnom svahu niekdajšieho Štiavnického stratovulkánu, ktorého erupcie pred 14 – 13 miliónmi rokov vytvarovali územie Štiavnických vrchov dnešného stredného Slovenska .

Rozprestiera sa od úrovne rieky Hron, ktorá tečie západným smerom a pri Žarnovici dosahuje nadmorskú výšku 212 m n. m. až po hrebeň Štiavnických vrchov.

Celou Hodruško-hámorskou dolinou preteká Hodrušský potok. Jeho dĺžka je 13,5 km, pramení pod vrchom Tanád pri Banskej Štiavnici v nadmorskej výške 830 m n. m.

 

Podnebie prírodne, historicky a turisticky najzaujímavejších území obce je podmienené zemepisnou polohou Štiavnického pohoria, ktoré klimaticky patrí prevažne do oblasti mierne teplého, vrchovitého a vlhkého podnebia s priemernou ročnou teplotou 6 až 8°; Celzia, v lete 18 až 24 °C a v zime od -2 do -10 °C.

Obec Hodruša-Hámre vznikla v roku 1971 spojením dvoch susediacich obcí v Hodrušskej doline – Banskej Hodruše a Dolných Hámrov, ku ktorým bola r. 1980 pripojená aj dovtedy samostatná horská obec Kopanice. Všetky sú známe predovšetkým svojou baníckou históriou, pôvodným prvotným spracovaním rúd – (hutníctvom, železiarstvom, spracovaním striebra či strojárstvom). Prvé písomné zmienky o jednotlivých častiach obce pochádzajú z konca 13. a 14. storočia (Kopanice 1286, Banská Hodruša 1352, Dolné Hámre 1391).
Všetky zmienené časti sú súčasťou Banskoštiavnického stratovulkanického komplexu a sú v podzemí vzájomne prepojené jednotlivými štôlňami, sčasti priechodnými dodnes.

V roku 1376 je Banská Hodruša doložená ako vonkajšia časť mesta Banskej Štiavnice. Jej takto formulovanou časťou bola po správnej stránke až do roku 1952, teda plných 576 rokov.

V miestnych častiach Dolné Hámre a Kopanice sa obyvatelia okrem baníctva a spracovania vyťaženej rudy venovali tiež poľnohospodárskej výrobe. V Dolných Hámroch od konca 19. storočia bolo aj spracovanie vyťaženého striebra v továrni Sandrik, kde sa vyrábali hlavne strieborné príbory a ďalšie predmety pre servírovanie, ale aj bohato tvarované ručne tepané čajové a kávové súpravy, misy , sakrálne predmety – kalichy, monštrancie, svietniky atď.

Na svetovej výstave v Paríži v roku 1900 získala továreň Sandrik pre vtedajšie Uhorsko striebornú medailu v kategórii „spracovanie kovu“. Osobitné uznanie získala Misa s nymfami. Od roku 1902 pri továrni pôsobila aj prvá učňovská škola – ktorej súčasnou pokračovateľkou je dnes Súkromná Stredná Umelecká Škola.

V rámci vymedzovania hraníc územia Banská Štiavnica a okolie, zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO bolo do zoznamu zaradených 20 objektov, ktoré dnes patria do katastrov obce Hodruša-Hámre :

 • povrchové dobývky na žile Rabenstein
 • dolnohodrušský tajch
 • štôlňa Rozália
 • štôlňa Prostredná bane Všetkých svätých
 • objekty šachty Lill
 • štôlňa Birnbaum
 • brennerštolniansky tajch
 • hodrušská dedičná štôlňa (Dedičná štôlňa cisára Františka I. Lotrinského)
 • voznická dedičná štôlňa (Dedičná štôlňa cisára Jozefa II.) 10. Prívodné jarky a vodné štôlne v Hodruši a Dolných Hámroch 11. Dedičná štôlňa Moder v Kopaniciach 12. Povrchové dobývky na Baništi v Kopaniciach
 • moderštôlniansky Tajch v Kopaniciach
 • štôlňa Ján Krstiteľ (Baptista)
 • dolná Schöpfer štolňa
 • flotačná úpravňa, nachádzajú vľavo, vedľa štátnej cesty do Banskej Štiavnice na začiatku miestnej časti Banská Hodruša
 • Budova drviarne, nachádzajúci sa vedľa flotačnej úpravne
 • Mayer I.
 • Mayer II. sa nachádza na konci katastrálneho územia Dolné Hámre, tesne pri štátnej ceste smerom na Banskú Štiavnicu

Banícka klopačka nachádzajúca sa asi 200 m od Námestia Kalvárie smerom do hornej Hodruše. Základy tejto renesančnej kamennej hranolovitej veže na vrchu ukončenej krytou ochodzou pochádzajú z roku 1521. Prvá Klopačka, ktorej údery zvolávali baníkov do práce v okolitých baniach a ktorej zvuk úderov bol signálom aj k najväčšiemu sociálnemu povstaniu hodrušských baníkov v rokoch 1525–1526, sa spomína už v prvej polovici 16. storočia.

V obci sú rímskokatolícke kostoly sv. Mikuláša z roku 1387 a sv. Petra a Pavla z roku 1577. Nachádzajú sa tu aj kaplnky sv. Jána Nepomuckého z roku 1865 a Panny Márie z roku 1946.