Kopanická osmička - Cyklistika

Kopanická osmička

15sep

Okruh ocenia najmä návštevníci Richňavského jazera alebo Kopaníc. Kúpajúcim sa na Richňavských jazerách poskytne možnosť navštíviť nádherné prostredie Kopaníc spojené s kúpaním v Kopanickom tajchu – Moderštôlni, prípadne navštíviť bufet nad jazerom.

Návštevníkom Kopaníc ponúka atraktívnu trasu ku Richňavským jazerám s možnosťou návštevy

Nádrž Počúvadlo a okolo Sitna - Banská Štiavnica

Nádrž Počúvadlo a okolo Sitna

15sep

Počúvadlianske jazero je jedným z tajchov, ktoré boli vybudované v okolí Banskej Štiavnice. Výstavba nádrže sa začala v roku 1775 podľa projektu strojného majstra Jozefa Karola Hella a trvala 4 roky.

Až do 19. storočia sa pýšila európskym prvenstvom vo výške hrádze. V dnešnej dobe Počúvadlo slúži najmä na rekreáciu. Od roku 1993 je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť lokality Banskej Štiavnice. Pokiaľ sa teda vydáme na okruh okolo Sitna, najvýhodnejším východiskovým bodom sa nám javí práve vodná nádrž Počúvadlo. Od reštaurácie Konvalinka (penzión Anna) vyrážame po žltej turistickej značke okolo areálu školy v prírode – Pod Sitnom. Po žltej turistickej značke pôjdeme takmer počas celej cyklotrasy. Začíname síce po asfaltovej ceste, ale asi po jednom kilometri zavítame do lesa a po úzkej lesnej ceste budeme pokračovať asi 3,5 kilometra.

Existuje tu aj iná trasa, vhodná pre trekingový bicykel. Je síce asi o jeden kilometer dlhšia, ale za to pohodlnejšia. Na mieste, kde podľa žltej značky by sme mali odbočiť z asfaltovej cesty do lesa, pokračujeme ďalej po asfaltovej ceste a následne po zvážnici až k horárni Malé Sitno. Tu sa vydáme po modrej značke a môžeme očakávať krátke a strmé šliapanie do sedla Vlčia jama. Tu sa už ale napojíme na pôvodnú cyklotrasu. Tá vedie samozrejme opäť po žltej značke a to nenáročným terénom po širokej zvážnici, až kým neprídeme do sedla Krížna nad Počúvadlom. Na záver absolvujeme zjazd po asfaltovej ceste. Z cyklotrasy je možné si urobiť odbočku na zrúcaninu stredovekého Sitnianskeho hradu.

Zo sedla Vlčia jama po asi približne 800 metroch budeme pokračovať po modrej turistickej značke stúpaním až k zrúcanine. Od Sitnianskeho hradu sa dá následne po asfaltovej ceste ešte stúpať až na samotné Sitno. Tento úsek je síce dlhý len 1,5 kilometra, ale počas neho prekonáme až 200 výškových metrov. Potom sa treba vrátiť späť do sedlaVlčia jama, pretože chodník zo Sitna vedúci priamo k Počúvadlu nie je pre cyklistov zjazdný. Táto trasa je vhodná ako aj pre horské, tak aj pre trekingové bicykle.

Zdroj: kamnabicykli.sk

Vyhniansky okruh - Cyklistika

Vyhniansky okruh

15sep

Okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta 66 Dolinky smerom na orientačné miesto 70 Pri Žiakovi.

V opačnom smere jazdy sa na cyklotrase nachádzajú dve náročné stúpania, ktoré je potrebné vytlačiť pešo popri bicykli. Ide o úsek nad orientačným miestom 77 Vindišlajtňa smerom na orientačné miesto 71 Pri Novom Kríži v dĺžke približne 600 metrov a druhý úsek je nad orientačným miestom 76 Repište smerom na orientačné miesto 74 v dĺžke približne 300 metrov.
Trasa končí tam, kde aj začala t.j. pri sídlisku Dolinky.

Povrch
prírodný82 %
asfaltový18 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie797 m
Klesanie

Trasa
66 Dolinky0 km
67 Pri Kubovi0,5 km
70 Pri Žiakovi1 km
74 Nad Repišťom7,4 km
76 Repište8,8 km
71 Pri Novom kríži12 km
77 Vindišlajtňa13 km
7814,5 km
80 Pod Hodruškou1í,8 km
65 Pri lietadle20,7 km
66 Dolinky21,2

 

Hodrušská spojka - Hondruša Hamde

Hodrušská spojka

14sep

Hodrušská spojka (ďalej HS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. HS spája centrum Banskej Hodruše s VHO (červená cyklotrasa).

Povrch
prírodný70 %
asfaltový30 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie384 m
Klesanie-3m

Trasa
19 Banská Hodruša0 km
184 km

HS umožňuje skrátiť si jazdu po VHO tým, že na orientačnom mieste 18 odbočíte z červenej cyklotrasy VHO na žltú cyklotrasu HS, prípadne môžete začať svoju trasu na orientačnom mieste 19 – Banská Hodruša a na orientačnom mieste 18, kde HS končí, sa môžete rozhodnúť, či odbočíte doprava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 21 – Červená Studňa, alebo odbočíte doľava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 17 – Kerling.

HS Vás postupne prevedie popri najvýznamnejších historických pamiatkach Banskej Hodruše, ktoré spolu s baníckymi domčekmi tvoria chránenú pamiatkovú oblasť. Postupne sa od orientačného miesta 19 miestami náročným stúpaním dostanete cez dolinku GRINTÁL nad Banskú Hodrušu, odkiaľ sa ponúknu nádherné výhľady na Banskú Hodrušu a časť dediny Kopanice. Ďalej pokračuje HS po hrádzi Brennerského (Praniarskeho) tajchu, od ktorej sa napája lesná cesta až k orientačnému miestu 18, kde HS končí.

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Malý hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Malý hodrušský okruh

14sep

Malý hodrušský okruh má členitú trasu, najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Trasa je vhodná pre kondične zdatnejších bajkerov.

Trasa je v rovnako náročná v oboch smeroch. Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Povrch
prírodný72 %
asfaltový28 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie773 m
Klesanie-773 m

Trasa
5 Kopanice0 km
13 Sandrik5,8 km
12 Jelšová6,2 km
15 križovatka so žltou10,1 km
10 Kohútovo13,6 km
8 Domky16,7 km
5 Kopanice18,4 km

Malý Hodrušský Okruh (ďalej MHO) je vyznačený modrou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza.

Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 5 – Kopanice, kde je viacero možností pre zaparkovanie auta, prípadne je možné sa tu pred jazdou občerstviť v miestnom pohostinstve. Z orientačného miesta 5 – Kopanice sa starou asfaltkou popri Evanjelickom kostole, ktorá sa po 500 m zmení na lesnú cestu dostaneme za dedinu Kopanice, odkiaľ sa ponúknu výhľady na okolité kopce Štiavnických Vrchov ako Muráň, Hrb, Banište, Kerling. Ďalej pokračuje MHO súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) rýchlymi rovinatými úsekmi až k orientačnému miestu 4 – Priedolie, kde sa MHO a VHO rozchádzajú. MHO pokračuje vľavo po hrebeni Havrankovo, odkiaľ sa budú vynárať výhľady na protiľahlý hrebeň Kerlingu.

Lesnou zvážnicou sa dostanete k orientačnému miestu 3, kde pred samotným hrebeňom Kojatína odbočíte doprava na lesnú zvážnicu, ktorou sa miernym klesaním dostanete na orientačné miesto 2. V tomto mieste krížite cyklotrasu VHO. Pokračujete ďalej vľavo lesnou zvážnicou značenou modrou farbou ponad závod Sandrik, ktorého areál sa pomedzi stromy odkrýva. Tu treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru, spomaliť a obísť ju. Lesná zvážnica sa napája na asfaltovú cestu pri miestnej časti Holubienec, ktorá v minulosti slúžila ako sídlisko pre robotníkov závodu Sandrik. Asfaltkou pokračujete až na most cez potok Hodrušianka, kde je umiestnené orientačné miesto 13 – Sandrik.

Tu odbočíte doprava a asfaltkou sa po 460m dostanete k orientačnému miestu 12 – Jelšová, kde odbočíte doľava popri areáli banských šácht MAYER 1. a 2. z ľavej strany a Dolnom banskom závode na úpravu zlatých rúd do Jelšovskej doliny. Pokračujete miernym stúpaním asfaltkou popri rodinných domoch. Na konci dediny sa po pravej strane vynorí Banícky kostolík v Jelšovej. Rovinaté úseky sa striedajú s miernymi stúpaniami Jelšovskou dolinou. Tu si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju. Asfaltová cesta sa v ostrej zákrute doprava pri komíne KLEMENT zmení na lesnú cestu, ktorá smeruje k orientačnému miestu 15.

Tu začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa) na Kerling. Pokračujete doprava lesnou čistinkou, ktorá sa napája na rýchlu zvážnicu, ktorá začne klesať do Hlôžkovej doliny. Tu sa začnú ponúkať výhľady do Hodrušskej doliny a do Kohútovskej doliny. Po dlhšom klesaní sa dostanete do miestnej časti obce Tergotňa, kde za mostom odbočíte doľava a asfaltovou cestou sa po 530m dostanete do miestnej časti Píla, na orientačné miesto 11. Súbežne s Kopanickou spojkou (žltá cyklotrasa, ďalej KS) sa dostanete k orientačnému miestu 10 – Kohútovo, kde sa MHO a KS rozchádzajú. Pokračujete ďalej rovno popri Kohútovskom potoku.

Asfaltová cesta začne pomaly stúpať a plynulo sa zmení na lesnú cestu. Stúpanie Kohútovskou dolinou sa začne zväčšovať až sa ocitnete pod dedinou Kopanice, časť Domky. Na konci stúpania pri Katolíckom kostole sa dostanete na križovatku modrej, červenej a zelenej cyklotrasy, ktorá je orientačným miestom 8. MHO odbočuje doprava a cestou pomedzi kopce Banište a Hrb sa po krátkom kamenistom klesaní dostanete k orientačnému miestu 6, kde treba spomaliť a dať pozor na výjazd na asfaltku. Pokračujete doľava, napojíte sa na asfaltovú cestu a súbežne s KS sa dostanete na orientačný bod 5 – Kopanice.

Zdroj: bbajkomktajchom.sk

Veľký hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Veľký hodrušský okruh

14sep

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m).

Trasa je vhodná pre zdatnejších bajkerov. Trasa je v smere pohybu hodinových ručičiek náročnejšia, pretože zahrňuje stúpanie z Dolných Hámrov