Nový zámok - Banská Štiavnica

Nový zámok

14sep

Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad, sa nachádza na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová), ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. „živé hodiny“.

Slovensko v období tureckej expanzie

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom.

Najzaujímavejšie exponáty:

  • sedemhlavňové delo tzv. organ zo 16. storočia
  • turecké jatagány
  • hradné pušky
  • zápalné smolné palice
  • plastiky Turkov v životnej veľkosti
  • orientálne interiéry
  • strážnica uhorského vojska

Z histórie Dobrovoľného hasičského zboru Banskej Štiavnice

  • patrí k najstarším na Slovensku, založený v roku 1873
  • unikátna zástava z roku 1877, slávnostné hasičské prilby, fotografický materiá

Interaktívna prehliadka s pracovnými listami. Jedinečný výhľad na historické centrum mesta aj prostredníctvom ďalekohľadu, porovnanie urbanistického rozvoja s inštalovanými dobovými fotografiami.

Vstup do expozície:

  • priebežne alebo s lektorom každú celú hodinu

Približná dĺžka prehliadky je 45 minút.

Sprevádzanie v cudzom jazyku – príplatok 9,00 €.